Velkommen til oss!

Vi har nye, gode undervisningslokaler i Osloveien i Hønefoss. Les mer om våre fokusområder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

1. SYR – Sammenheng, yrkesretting og relevans 

Hensikten er å styrke elevenes opplæring når det gjelder sammenheng, yrkesretting og relevans (SYR), noe som må sees i sammenheng med målsettingen for Kunnskapsskolen: Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall.

Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap og kjennetegnes ved gode relasjoner, tilhørighet, relevans, tydelige mål og tilbakemeldinger, samt variasjon og nytenkning.

Lærerne er organisert i team rundt klassen med hyppige møter der det bl a arbeides må å lage/samordne planer for å skape helhet i elevens opplæring og sørge for god elevinvolvering, utnytte lærernes ressurser best mulig for å styrke elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter.


2. Office365 - Implementering 

Buskerud fylke har rullet ut Office365 til hele organisasjonen, både ansatte og elever. Et viktig arbeid dette året blir derfor å sette alle ansatte og elever i stand til å ta Office365 i bruk gjennom opplæring, informasjon og eget arbeid.

Skolen har satt opp en plan for hvordan gjennomføre dette. Vi starta allerede våren 2017 med Yammer og OneDrive og fortsetter arbeidet med dette, samt SharePoint ved skolestart. Deretter bygges dette gradvis opp og ut (vi tar i bruk flere av verktøyene i Office365 og har fokus på de pedagogiske gevinstene). 


Publisert 15. januar 2015, oppdatert 31. juli 2017.