Velkommen til oss!

Vi har nye, gode undervisningslokaler i Osloveien i Hønefoss. Les mer om vårt viktigste satsingsområde SYR her.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vårt store satsingsområde for tida er SYR. Det står for Sammenheng, Yrkesretting og Relevans.

Hensikten er å styrke elevenes opplæring og som må sees i sammenheng med målsettingafor Kunnskapsskolen:
Mestring for alle - maksimere læring ogminimere frafall

Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap.
- Målene er å skape sammenheng i undervisninga for elevene. Vi ønsker at elevene skal se sammenheng mellom fagene, mellom fagene og framtidig yrke, og mellom fagene og hverdagen som møter dem i samfunnet etter skolen (det å være en samfunnsborger).
- Videre målsetting er at vi skal gi bedre opplæring, læringsutbytte, trivsel og bedre gjennomføring.
- Vi forventer at dette skal skje ved tettere oppfølging av klassen og at en gjør seg kjent med hverandres læreplaner, metoder for opplæring og vurdering.
- Vi prioriterer derfor hyppige møter mellom alle klassens lærere. 


Publisert 15. januar 2015, oppdatert 27. mars 2017.