Skal vi skape energi sammen?

Hønefoss videregående skole har sammen med eksterne samarbeidspartnere starta et energiprosjekt. Les mer her.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har sammen med eksterne samarbeidspartnere starta energiprosjekt «Vårt kompetansesenter for framtidsretta energiløsninger» som skal gå over minst fire-fem år. Vi har fått innvilga 1 million kroner for første året.

Målene er hårete – her er litt saksa fra forprosjektets rapport: "Elever og lærere ved Hønefoss videregående skole skal få muligheten til å jobbe med et års-prosjekt som er så inspirerende, spennende og inkluderende, at alle (uansett programområde) ønsker å delta. Prosjektet skal med entusiasme engasjere alle berørte og skape stolthet for både utdanning og samfunnet. Kompetanse knytta til framtidsretta energiløsninger skal tilføres skolen og regionen, og det skal skapes et unikt læringsmiljø mellom utdanning, næringsliv og offentlige aktører."

Hva betyr dette for våre elever og lærere?
Her skal både elever og lærere få lov til å være med og konkretisere årsprosjektene sammen med våre eksterne samarbeidspartnere. For det første årsprosjektet er planen slik:
Januar: informasjon ut til lærere og elever
Februar-mars: forberedelser til idémyldring
April: Kickoff i form av gründercamp leda av eksterne i tverrfaglige Vg1-elevgrupper med premiering
April-august: konkretisere det første årsprosjektet
September: presentere årsprosjektet på et eget arrangement i Hønefoss sentrum

Mer informasjon blir lagt ut fortløpende som nyhetssaker her på hjemmesida. Her kan du lese fagrapporten fra forprosjektet.

Dette gleder vi oss til!


Publisert 27. mars 2017, oppdatert 27. mars 2017.