Yrkessjåførkurs (lærlinger)

Kurset er for lærlinger med lærekontrakt i yrkessjåførfaget og bestått Vg2 Transport og logistikk.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.comKurset er en del av en lærlingens opplæring på Vg3 Yrkessjåfør - Opplæring i bedrift.

Kurstilbudet er en landslinje, som betyr at det kan søkes plass uansett hvor i landet en bor.

Det gjennomføres to kurs i året:

  • Kursstart: januar og august
  • Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni
  • Plass søkes via et opplæringskontor i yrkessjåførfaget eller en godkjent lærebedrift

Kurset gir opplæring til førerett i klasse C og CE.

I løpet av kurset vil det bli avholdt teoretiske og praktiske førerprøver i:

  • klasse C (lastebil)
  • klasse CE (vogntog)

Finansiering kan du søke hos Statens Lånekasse for Utdanning (www.lanekassen.no/)


Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 17. oktober 2013.