Yrkessjåførkurs for lærlinger

Kurset er for lærlinger med lærekontrakt i yrkessjåførfaget og bestått Vg2 Transport og logistikk.

Kurset er en del av en lærlingens opplæring på Vg3 Yrkessjåfør - Opplæring i bedrift.

Kurstilbudet er en landslinje, som betyr at det kan søkes plass uansett hvor i landet en bor.

Det gjennomføres to kurs i året:

  • Kursstart: januar og august
  • Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni
  • Plass søkes via et opplæringskontor i yrkessjåførfaget eller en godkjent lærebedrift

    Kurset gir opplæring til fører rett i klasse C og CE for lærlinger i godstransport, og klasse D for lærlinger i persontransport. Det gis også obligatorisk grunnutdanning i henhold til Yrkessjåførdirektivet.

Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 5. november 2019.