Inntakskrav

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Inntakskrav på 19 ukers yrkessjåførkurs:

 • 21 år eller eldre

 For å komme inn på kurset i vårhalvåret må du ha fylt 21 år før 1. april,  for å komme inn på høstkurset må du ha fylt 21 år før 1. oktober.

Du må ha vitnemål / årskursbevis eller kompetansebevis fra ett av følgende grunnkurs/Vg1-kurs: 

 • Studieforberedende Vg1
 • Service og samferdsel Vg1
 • Teknikk og industriell produksjon - Vg1
 • Mekaniske fag - Grunnkurs
 • Elektrofag - Grunnkurs
 • Allmennfag - Grunnkurs
 • Økonomiske og administrative fag - Grunnkurs

I tillegg må følgende krav tilfredsstilles:

 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

Inntakskrav påyrkessjåførkurs for lærlinger i yrkessjåførfaget

 • 18 år
 • Kompetansebevis / Vitnemål fra VG 2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift).
 • Førerkort klasse B.
 • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 10. oktober 2013.