Inntakskrav

Inntakskrav 19 ukers yrkessjåførkurs for voksne søkere:

21 år eller eldre
Inntaksbestemmelsene og rangeringskriteriene for søkere til 19 ukers yrkessjåførkurs er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Bestemmelsene er basert på at søkere som tas inn skal ha bakgrunn fra et av de grunnkursene/Vg1 i videregående skole som til enhver tid har vært første år i utdanningsløpet til fagbrev i yrkessjåførfaget. Hvilke Vg1 / Grunnkurs du må ha vitnemål / årskursbevis eller kompetansebevis fra, vil derfor variere ut fra din alder og når du gikk i videregående skole.

Er du så gammel at du tok Grunnkurs i videregående skole før 1994 (Reform 94), kan du søke plass med bakgrunn fra alle grunnkurs.

Gikk du i videregående skole etter Reform 94 (i perioden 1994 – 2005), må du ha gått ett av følgende grunnkurs: - Mekanisk fag - Elektro fag- Allmenne, økonomiske og administrative fag 

Har du gått i videregående skole etter 2005 (Kunnskapsløftet) må du ha gått Vg1 Service og samferdsel eller Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP). I tillegg må følgende krav tilfredsstilles:

  • For å komme inn på kurset i vårhalvåret må du ha fylt 21 år før 1. april, for å komme inn på høstkurset må du ha fylt 21 år før 1. oktober.
  • Ha førerkort klasse B
  • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

Inntakskrav 19 ukers yrkessjåførkurs for lærlinger i yrkessjåførfaget

  • 18 år
  • Kompetansebevis / Vitnemål fra Vg2 Transport og Logistikk eller VK1 Transportfag
  • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent lærebedrift i faget.
  • Førerkort klasse B.
  • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 5. november 2019.