19–ukers kurs for voksne

Dette kurstilbudet er en landslinje. Dette betyr at dere kan søke plass hos oss uansett hvor i landet du måtte bo.

 

Det gjennomføres det to kurs i året.

 • Kursstart: januar og august
 • Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni
  Vi tar imot søknader hele året. Søknadsskjema finner du i menyen.

I løpet av kurset vil det bli avholdt teoretiske og praktiske førerprøver i:

 • klasse C (lastebil)
 • klasse D (buss)
 • klasse CE (vogntog)

  Andre eksamener er:
 • Yrkessjåførkompetanse godstransport
 • Utvidelse av yrkessjåførkompetanse - persontransport
 • ADR - grunnutdanning - stykkgods
 • Teoretisk og praktisk prøve til truckførerbevis (inntil 10 tonn)
  I tillegg til førerkortopplæring, inneholder kurset også en transportrelatert utdanning som dekker Gods- og Persontransport henhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften).

  Denne opplæringen består av 6 moduler og er delt i fire hovedområder:
 • Bransjeteknikk – hentet fra Læreplan Vg2  Transport og Logistikk
 • Transport og Logistikk – hentet fra Læreplan Vg2  Transport og Logistikk
 • Transport – hentet fra Læreplan Vg3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget
 • Planlegging og drift – hentet fra Læreplan Vg3 Opplæring i bedrift, Yrkessjåførfaget

  Dette gir deg delkompetanse i forhold til fagbrev for yrkessjåfør, bygger du på med resterende teori vil du etter å ha praktisert yrket i minst 4 ½ år kunne gå opp til fagprøve. Normalt er praksiskravet til fagbrev 5 år, men vårt kurs gir deg 6 måneder fradrag i denne praksistiden.

  Finansiering kan du søke hos Statens Lånekasse for Utdanning.

  Kursplassene fordeles mellom søkere til dette kurstilbudet og elever med lærekontrakt i yrkessjåførfaget. Rettighetselever som har lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.

Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 5. november 2019.