Yrkessjåfør

Yrkessjåførlinjen gir gratis opplæring til førerkort i tung klasser: lastebil, buss og vogntog.

Skolen vår tilbyr en komplett, gratis yrkessjåføropplæring. I tillegg til føreropplæring inngår også opplæring til:

  • Yrkesjåførkompetanse i Gods- og personaltransport i henhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkesjåfører (Yrkessjåførforskriften)
  • Truckførerbevis for truck inntil 10 tonn
  • Grunnkurs ADR - kompetansebevis for vegtransport av farlig gods

Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 10. oktober 2013.