Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi er det fagområdet som fører fram til høyest antall fagbrev. Faktisk 24 forskjellige fagutdanninger.

Det største og mest aktuelle fagene i vårt distrikt er CNC-operatør, sveisefaget, platearbeiderfaget, produksjonstekniker og industrimontørfaget.

Vi har en klasse ved Hønefoss videregående skole med en velutstyrt maskinpark med blant annet styrt fresemaskin, dreiebenk og skjærebord. Vi driver med produksjon av alt fra enkle deler til mer komplekse deler i tillegg til å utføre reparasjoner på forskjellig utstyr samt hydraulikk og pneumatikk. Her får elevene i stor grad jobbe med det de ønsker å utdanne seg til videre og interesserer seg for. Klassen har også ungdomsbedrift som påtar seg oppdrag for kunder både private og næringslivskunder i tillegg til å for eksempel produser bålpanner og juletreføtter.

I faget Yrkesfaglig fordypning vil elevene være utplassert i bedrift i to perioder på tre uker.


Publisert 30. september 2013, oppdatert 6. november 2019.