Vg2 Transport og logistikk

Er du serviceinnstilt? Kan du arbeide selvstendig og samtidig samarbeide med andre? Liker du å være på reise eller planlegge reiser og transportoppdrag? Kan du tenke deg å arbeide i et internasjonalt miljø? Da er Vg2 Transport og logistikk noe for deg!

Transport og logistikk er en utdanning hvor vi lærer om planlegging av transportoppdrag, vareflyt, samhandling, økonomi, regnskap, lagring, transport, kundebehandling, terminaler, godsbehandling, truckkjøring, bilkjøring, farlig gods og mye mer. 

I hovedsak består logistikk i å koordinere forflytting av varer, informasjon og mennesker, noe som i utgangspunktet kan høres enkelt ut. I hverdagen er vi omgitt av varer og tjenester som er lett tilgjengelig omtrent hele døgnet, overalt. Logistikk gjør det i dag mulig å produsere varer hvor som helst i verden og samtidig gjøre varene tilgjengelige i et globalt marked. Når logistikken ikke fungerer, for eksempel grunnet streiker og konflikter, ser vi raskt at butikkhyllene tømmes eller at produksjon må stanse grunnet mangel på råvarer.

Dette kan du bli:

Yrkessjåfør innen gods

 • Kranbil
 • Stykkgodsbil
 • Tørrbulk – grus, sand, flis
 • Tank – melk, bensin, diesel
 • Thermotransport – kjølevarer, temperaturgods
 • Spesialtransport – langt, tungt og bredt
 • Gjenvinning

Yrkessjåfør innen persontransport

 • Lokalbuss
 • Ekspressbuss
 • Turbuss
 • Taxisjåfør
 • Minibuss

 Logistikkoperatør innen følgende områder:

 • Befrakter – kjøp og salg av transport
 • Transportplanlegger
 • Reklamasjon
 • Salg av transport
 • Innkjøp
 • Logistikk-oppbygging
 • Spedisjon og toll
 • Terminal og lagerdrift
 • Fortolling
 • Flåtestyring

Logistikkoperatør på følgende steder:

 • Oljeterminal
 • Flyterminal
 • Havneterminal
 • Godsterminal
 • Bussterminal
 • Togterminal

Skolens tilbud videre

Hvis du etter Vg2 Transport og logistikk velger å ta lærlingtid som sjåfør, kan du fortsette på Vg3 Yrkessjåfør hos oss. Her kan tilegne du deg førerkort innen klasse CE og DE.

Lærlingordning/videre studier

Etter endt Vg2 Transport og logistikk kan du bli lærling innen Logistikkfaget eller Yrkessjåførfaget.

Deretter er det mulig å gå på Fagskolen innlandet på Gjøvik og Høyskolen i Molde. Det er også mulig å ta utdanning innen logistikk på BI.

Du kan også gå Speditørskolen som gir unike muligheter innen faget.


Publisert 30. september 2013, oppdatert 7. oktober 2013.