Påbygging til generell studiekompetanse

Skolen vår tilbyr Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse der elever fra yrkesfaglige programområder kan oppnå studiekompetanse i løpet av et skoleår.

Inntakskrav

          Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller

          Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig

            utdanningsprogram (kryssløp) eller

          oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

 

Antall elevplasser: 60

 

Dersom du etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram ønsker studiekompetanse, kan påbygging være noe for deg. Du kan også gå påbygging dersom du har fullført læretid og har fagbrev. Dette ettårige kurset gir deg generell studiekompetanse og gir deg adgang til de fleste studier på høgskoler og universiteter. Elever som kommer fra Vg2 yrkesfag skal ha 30 timer i uka, mens elever med fagbrev skal ha 23 timer i uka.

 

Allmennfaglig påbygging er et krevende år. For begge alternativene gjelder det at du er motivert for teori og at du klarer å jobbe strukturert. Du bør ha gode karakterer fra fellesfagene på Vg1 og Vg2 som grunnlag for å gjennomføre året.  En del hjemmearbeid er påkrevet og evnen til å finne informasjon og tilegne seg denne, er en viktig grunnleggende ferdighet.


Faglig og sosialt

Hvert år arrangeres det en overnattingstur for alle tredjeklassene på skolen. Turen er en del av emnet friluftsliv i Kroppsøvingsfaget. Elevene sover i lavvo, er på kanotur og lager mat på primus. Turen legges i september og er både et faglig og et sosialt arrangement.

 

Generelt legges det opp til samarbeid på tvers av klasser og fag, og lærerne bestreber seg på å få til alternative læringsarenaer så langt det er mulig.

Publisert 5. oktober 2013, oppdatert 6. november 2019.