Opus Ringerike

Velkommen til Opus Ringerike!

Voksenopplæring
Opus Ringerike er Buskerud fylkeskommunes tilbud til voksne som ønsker videregående opplæring i kommunene Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad og Sigdal. Bor du i en av disse kommunene skal søknaden din sendes til Opus Ringerike. Du søker på www.vigo.no. 

Ønsker du videregående opplæring?
Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring, eller om de har fullført videregående opplæring i utlandet og denne ikke gir studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Retten er hjemlet i Opplæringslova §4A-3. Søkere som har fullført videregående opplæring som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge, vil ikke få innvilget rett til ny opplæring, men kan stå på venteliste og fylle opp eventuelle ledige plasser.

Organisering av opplæringen
For voksne organiseres den videregående opplæringen etter hvilke fag de voksne ønsker. Som voksen skal du som hovedregel ha bestemt deg for ønsket sluttkompetanse - hva du vil bli - når du søker om opplæring. Opplæringen kan organiseres i egne voksenklasser, i mindre grupper, studieverksted eller med individuelle opplegg hvor en går opp til eksamen som privatist. I noen tilfeller kan en også søkes inn i ordinær ungdomsklasse. 

Realkompetansevurdering - du kan mer enn du tror
Du har også rett til å få vurdert det du allerede kan opp mot læreplaner i det faget du har praksis i. Slik kan du forkorte opplæringen eller få dokumentasjon på godkjent kompetanse. Med realkompetanse menes all kompetanse du tidligere har tilegnet deg gjennom utdanningssystemet, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsmessig virksomhet og familie- og samfunnsliv. En realkompetansevurdering er en vurdering og anerkjennelse av dine kunnskaper målt opp mot målene i en bestemt læreplan i skolen. Du får ingen karakterer gjennom en realkompetansevurdering, men vurderingen «Godkjent» er likestilt med bestått eksamen, og gir rett til kompetansebevis eller kan eventuelt inngå i et eventuelt vitnemål eller fagbrev.

Over 1500 voksenelever har fått sin grunnleggende teoretiske utdanning på veien mot fagbrev eller studiekompetanse av oss ved Opus Ringerike. Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region.

Opus Ringerike er en del av Hønefoss videregående skole
Tlf.: 31 00 27 00
Epost: opus.ri...@bfk.no

Voksenopplæring Buskerud fylkeskommune


Publisert 2. oktober 2013, oppdatert 22. mars 2019.