Opus Ringerike

Velkommen til Opus Ringerike!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Voksenopplæring
Vi er det fylkeskommunale ressursenterer for voksne i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner.

Karriereveiledning
ORK tilbyr informasjon, karriereveiledning og videregående opplæring for voksne.

Utdanningstilbud
Karriereveiledning retter seg i hovedsak mot voksne fra 20 år og eldre. Vi gir deg informasjon og veiledning om utdanning og arbeid, samt bidrag til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Næringsliv
Vi bistår også virksomheter med målrettet kompetansearbeid.

ORK er en del av Hønefoss videregående skole.


Publisert 2. oktober 2013, oppdatert 20. september 2018.