Veiledning for bedrifter

Opus Ringerike kan bistå bedrifter med kartlegging av kompetanse og målrettet kompetansearbeid.

Vi kan bistå med: 

  • kompetansekartlegging og kompetanseutvikling av ansatte
  • opplæring i basiskompetanse
  • informasjon om utdanningssystemet
  • samarbeid i nettverk 

På forespørsel tilbyr vi spesialtilpassede kurs for både offentlig og privat virksomhet. 

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 11. desember 2019.