Utdanningstilbud videregående opplæring

Vi tilbyr utdanninger innen yrkesfag og generell studiekompetanse. Utdanningstilbudet vil variere fra år til år, avhengig av interesse og antall søkere til de forskjellige fagene.

Opplæringen komprimeres i forhold til ordinær videregående opplæring. Undervisningen er på dagtid og fra en til fem dager per uke. I enkelte utdanningsløp kan det være tilbud om nettbasert undervisning.

Det er kostnadsfri opplæring for voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og andre søkere tilbys plass hvis det er ledig plass ved oppstart.

Opplæringen kan organiseres i egne voksenklasser, i mindre grupper, studieverksted eller individuelt opplegg.

Søknadsfrist

Søknader kan sendes til OPUS Ringerike fortløpende, men vi har satt søknadsfrist til 1. mars for førsteinntak til grupper som starter i august. Søknader etter dette vil bli behandlet og skoleplass tildelt dersom ledige plasser.

På grunn av ferieavvikling kan ikke søknader som mottas etter 15. juni påregnes å bli behandlet innen ordinær skolestart i august.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 16. desember 2019.