Studiekompetanse

Hvis du skal søke høyskole eller universitet, må du som hovedregel ha generell studiekompetanse.

OPUS Ringerike tilbyr komprimert voksenopplæring i de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter den såkalte 23/5-regelen.

Dette betyr at du må fylle minst 23 år det året du søkere høyere utdanning, og du må i tillegg kunne dokumentere minst fem års utdanning/praksis når du søker.

Fagene er Norsk, Historie, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk og Naturfag.

Utenlandsk utdanning

Har du videregående skole som gir generell studiekompetanse i hjemlandet ditt, er det egne regler for godkjenning i Norge.

Du kan lese mer om dette på Samordna opptak sine nettsider (legg inn lenke) www.samordnaopptak.no 

For godkjenning av universitetsstudier må du kontakte Nokut (legg inn lenke) www.nokut.no

Studiekompetanse


Publisert 27. mars 2019, oppdatert 11. desember 2019.