Vg1-3 Studieforberedende Medier og kommunikasjon

På Medier og kommunikasjon får du i løpet av de tre årene prøvd deg i mye praktisk arbeid innen blant annet tv, radio og avis.

Du vil lære mye om reklame, informasjonsarbeid og journalistikk, og du vil få mulighet til å fordype deg i det du er mest interessert i. I mediefagene bruker vi Adobe-programmer som Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign og Audition.  


Vg1 
På Vg1 har du 10 timer mediefag, i tillegg til de fagene du må ha for å få studiekompetanse. Det blir både praktisk og teoretisk arbeid der vi starter fra scratch. Det betyr at du ikke må kunne masse før du begynner på Medier og kommunikasjon. Det eneste vi krever er at du er interessert og liker å jobbe både med gruppeprosjekter og egne arbeider.  

Vg2 
På Vg2 har du 15 timer mediefag. Du får altså ett valgfag ekstra (5t). Du velger mellom Bilde og Lyddesign. I Bilde-faget fordyper du deg blant annet i fotografering og videoproduksjoner, mens i Lyd-faget legges det vekt på kreativ lyddesign av trailer, animasjonsfilm, hørespill og musikk.  

Vg3
I Vg3 kan du ha totalt 20 timer mediefag i uka. Du velger mellom Mediespesialisering og Grafisk design (5t).  I Mediespesialisering vil du være med på flerkamera-produksjoner der klassen skal planlegge og produsere større produksjoner som konserter og fotballkamper. Det legges også vekt på at du skal fordype deg i en valgfri sjanger innen foto eller video. I faget Grafisk design skal du utforme, presentere og vurdere grafisk design og illustrasjoner, både i tradisjonelle og i nye medium.   

I tillegg skal du ha 5 timer med et valgfritt programfag. Det kan være ulike programfag til valg som også Påbyggelevene tar eller faget Medieutvikling. I Medieutvikling vil det være mulig å jobbe med entreprenørskap der elevene starter sin egen bedrift og tar på seg oppdrag. 


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 5. november 2019.