Vg1-3 Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Som søker på Medier og kommunikasjon bør du være samfunnsengasjert, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert. Det er en fordel om du evner å se sammenhenger, har gode samarbeidsevner, samt kan tilegne deg teoretisk stoff.

Dette kan du bli

Etter fullført Vg1, 2 og 3 på Medier og kommunikasjon får du generell studiekompetanse og kan søke deg videre på høgskoler og universiteter. 

Personlige egenskaper

Som søker på Medier og kommunikasjon bør du være samfunnsengasjert, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert. Det er en fordel om du evner å se sammenhenger, har gode samarbeidsevner, samt kan tilegne deg teoretisk stoff.

Innholdet

I løpet av de tre årene får du de fagene du behøver for å få generell studiekompetanse. I tillegg lærer du om kommunikasjon via ulike medier. Du lærer å produsere et innhold som er tiltenkt en målgruppe. Du vil få en innføring i ulik programvare og utstyr for å lage trykksaker (plakater, brosjyrer o.l.), foto, video og lyd. Opplegget består av både individuelt og gruppebasert arbeid. Eksempler på oppgaver vi har hatt er videoreportasje, nyhetssending, foldere for ulike festivaler og radioreklame. Noen av oppgavene er knyttet til interne og eksterne oppdrag.

De obligatoriske programfagene er Mediesamfunnet 1-3 og Medieuttrykk 1-3. På en forenklet måte kan man si at disse fagene tar for seg innhold, utseende og hvordan det skal produseres. Disse to programfagene er gjennomgående, dvs at du vil ha fagene alle tre årene.

I tillegg til de programfagene Medieuttrykk og Mediesamfunnet, vil det være valgfrie programfag; Bilde, Lyddesign, Grafisk design og Medieutvikling. I dette siste faget vil det være mulig å jobbe med entreprenørskap/elevbedrift.


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 10. januar 2019.