Vg1-3 Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Som søker på Medier og kommunikasjon bør du være samfunnsengasjert, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert. Det er en fordel om du evner å se sammenhenger, har gode samarbeidsevner, samt kan tilegne deg teoretisk stoff.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Dette kan du bli

Etter fullført Vg1 på Medier og kommunikasjon, kan man gå videre på Vg2 Medier og kommunikasjon og deretter Vg3 Medier og kommunikasjon. Da får man generell studiekompetanse og kan søke seg videre på høgskoler og universiteter. 

De som ønsker å gå yrkesfaglig vei for å bli fotograf, mediedesigner eller mediegrafiker må starte opp på Vg1 Design og håndverk. Dette er en endring fra høsten 2016 når Medier og kommunikasjon går over fra å være et yrkesfaglig programområde til å bli et studieforberedende programområde.

Personlige egenskaper

Som søker på Medier og kommunikasjon bør du være samfunnsengasjert, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert. Det er en fordel om du evner å se sammenhenger, har gode samarbeidsevner, samt kan tilegne deg teoretisk stoff.

Innholdet på Studieforberedende Medier og kommunikasjon

I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 får du de fellesfagene du behøver for å få generell studiekompetanse. I tillegg lærer du om kommunikasjon og å kommunisere via ulike medier. Du lærer å produsere et innhold som er tiltenkt en målgruppe. Du vil få en innføring i ulik programvare og utstyr for å lage trykksaker (plakater, brosjyrer o.l.), lyd og video. Året består av både individuelt og gruppebasert arbeid. Eksempler på oppgaver vi har hatt er videoreportasje, nyhetssending, foldere for ulike festivaler og radioreklame.

De obligatoriske programfagene på  er Mediesamfunnet 1-3 og Medieuttrykk 1-3 (læreplaner ennå ikke vedtatt, her er lenke til høringsutkastet). På en forenklet måte kan man si at disse fagene tar for seg innhold, utseende og hvordan det skal produseres. Disse to programfagene er gjennomgående, dvs at en vil ha fagene alle tre årene. I tillegg vil det være valgfrie programområder; Tekst, Lyddesign, Bilde, Grafisk design og Nye medier. Hvilke av disse som blir tilbudt ved Hønefoss videregående skole vil bli avgjort seinere.


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 16. november 2017.