Medier og kommunikasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Dette kan du bli

Etter fullført Vg1 på Medier og kommunikasjon, kan man gå videre på Vg2 Medier og kommunikasjon og deretter Vg3 Medier og kommunikasjon. Da får man generell studiekompetanse og kan søke seg videre på høgskoler og universiteter. 

De som ønsker å gå yrkesfaglig vei for å bli fotograf, mediedesigner eller mediegrafiker må starte opp på Vg1 Design og håndverk. Dette er en endring fra høsten 2016 når Medier og kommunikasjon går over fra å være et yrkesfaglig programområde til å bli et studieforberedende programområde.

Personlige egenskaper

Som søker på Medier og kommunikasjon bør du være samfunnsengasjert, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert. Det er en fordel om du evner å se sammenhenger, har gode samarbeidsevner, samt kan tilegne deg teoretisk stoff.

Innholdet på Studieforberedende Medier og kommunikasjon

I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 får du de fellesfagene du behøver for å få generell studiekompetanse. I tillegg lærer du om kommunikasjon og å kommunisere via ulike medier. Du lærer å produsere et innhold som er tiltenkt en målgruppe. Du vil få en innføring i ulik programvare og utstyr for å lage trykksaker (plakater, brosjyrer o.l.), lyd og video. Året består av både individuelt og gruppebasert arbeid. Eksempler på oppgaver vi har hatt er videoreportasje, nyhetssending, foldere for ulike festivaler og radioreklame.

De obligatoriske programfagene på  er Mediesamfunnet 1-3 og Medieuttrykk 1-3 (læreplaner ennå ikke vedtatt). På en forenklet måte kan man si at disse fagene tar for seg innhold, utseende og hvordan det skal produseres. Disse to programfagene er gjennomgående, dvs at en vil ha fagene alle tre årene. I tillegg vil det være valgfrie programområder; Tekst, Lyddesign, Bilde, Grafisk design og Nye medier. Hvilke av disse som blir tilbudt ved Hønefoss videregående skole vil bli avgjort seinere.

Gjelder gammel ordning:
Vg2

På Vg2 jobber vi videre med det man har lært på Vg1. Du vil får dypere innblikk i ulike sjangere og kommunikasjonsmodeller, i tillegg til teori og analyse. Du vil fordyper deg i ulik programvare, og det vil bli mer jobb i foto- og lydstudio. På Vg2 har du fått mer erfaring og du kan få reelle oppdrag fra næringslivet. I tillegg pleier elever på Vg2 å få mesteparten av ansvaret for å presentere linjen utad på blant annet utdanningsmesse og åpne dager. 

I Prosjekt til fordypning jobber elevene for tiden med læreplanmål fra fotograffaget og mediegrafikerfaget.

Vg2 ender med en tverrfaglig eksamen hvor alle de tre programfagene inngår.

Vg3

Vg3 Medier og kommunikasjon baserer seg på Vg1 og Vg2. Du har derimot ikke lenger de samme programfagene. På Vg3 gjennomfører vi for øyeblikket tre mediefag som heter Bilde, Lyd og Medier og kommunikasjon.


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 17. februar 2016.