Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette blir et helt nytt utdanningsprogram med nytt innhold som starter opp høsten 2020.

Hønefoss videregående skole tilbyr Vg1 Informasjonstekonologi og medieproduksjon for skoleåret 2020-2021.

Etter Vg1 kan en velge enten

  • å gå videre på Vg2 Informasjonsteknologi og deretter velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. IT-utvikling skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i utvikling av tjenestesystemer og bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker.

eller

  • å ta Vg2 Medieproduksjon. Så kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, mediedesign og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant annet tekst, lyd og bilde. Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant annet å planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd og bildeprodukter. I mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av visuelle virkemidler, både analogt og digitalt

Dere kan lese mer om programområdet på vilbli.no og på Utdanningsdirektoratets sider (læreplanene er ikke vedtatt ennå).


Publisert 6. november 2019, oppdatert 6. november 2019.