Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

For deg som vil ha en variert og spennende arbeidsdag!

Er det å arbeide med barn og ungdom noe for deg? Er du åpen, tålmodig og liker å samarbeide med andre mennesker?

En barne- og ungdomsarbeider arbeider med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter og matlaging.

Aktuelle arbeidsområder er: 

  • Barnehager 
  • Grunnskoler- og videregående skoler 
  • Skolefritidsordninger 
  • Klubber 
  • Andre pedagogiske og sosiale institusjoner 
  • Kommunale etater (barnevern, fritid og kultur) 

Veien videre
Etter Vg2 kan du arbeide to år som lærling og avslutte med en fagprøve.
Hvis studiekompetanse er målet ditt, kan du etter fullført fagprøve og/eller Vg2 søke Påbygging til generell studiekompetanse. Deretter kan du studere ved universiteter eller høyskoler.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 5. november 2019.