Vg1 Helse- og oppvekstfag

På Vg1 Helse- og oppvekstfag får du undervisning i helsefremmende arbeid, anatomi og fysiologi, kommunikasjon med brukere og en innføring i hva det vil si å arbeide i omsorgsyrker

Vi har to klasser på Vg1 med 20 elever i hver klasse. Vi jobber mye i praksis, i grupper og med tverrfaglige oppgaver.

I store deler av året jobber du ute i bedrift en eller to dager i uka. Mye av dette er en del av faget Yrkesfaglig fordyping. Bedriftene som tar imot elever i Yrkesfaglig fordypning er stort sett barnehager og omsorgssentre.

Hønefoss videregående skole tilbyr videre på Vg2:


Publisert 30. september 2013, oppdatert 5. november 2019.