Vg2 Elenergi (elektriker)

Er du teknisk interessert? Liker du å arbeide med problemløsninger? Tenker du logisk?

 Syns du det er gøy å ta i bruk tekniske nyvinninger for å styre lys og varme og lage "smarte hus"? Hvis du i tillegg synes det er morsomt å skape noe med hendene, da er kanskje Elenergi det rette valget for deg.

De aller fleste av våre elever fortsetter sin yrkesutdanning innenfor el-installasjon eller el-verk, dvs de blir elektrikere eller energimontører etter endt utdanning. Du kan imidlertid velge blant hele sju andre ulike fagutdanninger, som signalmontør, togelektriker, heismontør, elektroreparatør, tavlemontør, energioperatør og vikler/traforeparatør.

Etter endt utdanning så er det store muligheter for jobb i elektroinstallasjon, jernbaneverket, energiselskap, industri, næringsbygg, offshore virksomhet osv. Vi har tidligere elever representert innenfor alle disse fagene og alle disse yrkene er viktig for at det moderne samfunnet skal kunne fungere på en god måte. Mange av våre tidligere elever har også gått veien videre til offshorenæringen og andre igjen har spesialisert seg på skjøting av høyspent kabler og har derfor hele verden som arbeidsplass.

Opplæringen i fagene er i størst mulig grad praktisk rettet slik at du tilegner deg praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskaper gjennom å løse oppgaver i alle programfagene. I tillegg til den faglige kompetansen er det også viktig å kunne snakke med kunder og samarbeide med andre. Nøyaktighet, kreativitet og det å kunne være løsningsorientert er viktige personlige egenskaper.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 5. november 2019.