Vg1 Elektrofag

Er du interessert i moderne teknologi som elektronikk, mikrokontrollere, roboter? Eller kanskje i installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg eller automatisert produksjonsanlegg?

Det moderne samfunnet er fullstendig avhengig av elektrisitet. Vi bruker elektrisk energi til lys, varme og alle mulige former for kommunikasjon. Hvis du velger elektro så bør du kunne arbeide nøyaktig og systematisk. Kombinsjon av teoretiske kunnskaper med evnen til logisk tenkning og praktiske ferdigheter, sammen med evnen til tenke kreativt er viktige egenskaper. Har du noen av disse egenskapene?

Da kan elektrofag være det riktige valget for deg. Veien videre fra Vg1 gir mange muligheter innenfor de forskjellige retningene faget tar.

  • Elektriker, energimontør, elektroreparatør eller energioperatør
  • Togelektriker, tavle-, signal eller heismontør
  • Avioniker eller flymekaniker
  • Romteknologi, data- eller produksjonselektroniker
  • Vikler, automatiker eller FU-operatør

Dette er noen av alle de yrkene du kan velge å utdanne deg til.

I tillegg kan vi som en av de få skolene i landet tilby en kombinasjon av studieforberedende utdanning med fordyping i realfag over tre år kombinert med Data- og elektronikk. Etter Vg1 Elektro kan du søke deg inn på det to-årige løpet Data- og elektronikk. Der får du de fagene du trenger for å kunne begynne direkte på ingeniørhøgskoler eller universitet som f eks NTNU. For å kunne velge dette to-årige løpet må du ha hatt 5 timer T-matematikk i uka på Vg1.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 5. november 2019.