Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Rørlegger
Utfører forskjellige type rørarbeid og monteringsarbeid i nybygg og bygg som skal rehabiliteres. Han monterer, installerer og reparerer sanitær og varmeanlegg. I tillegg kan han montere andre typer anlegg, som for eksempel sprinkleranlegg og trykkluft. 

Ventilasjon og blikkenslagere
Produser, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak. De jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike materialer

Taktekker
Utfører tekking av tak på nybygg og reparasjoner og rehabilitering av eksisterende tak. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, i parkeringsdekker, broer og i tunneler.


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 10. oktober 2013.