Vg2 Byggteknikk

I Vg2 Byggteknikk lærer du å bygge ulike bygningskonstruksjoner av forskjellige materialer.

Et byggverk består av mange deler, lag og materialer som skal virke sammen på en bestemt måte. Som tømrer, murer, betongfagarbeider eller stillasbygger har du ansvar for den kvalitetsmessige utførelsen av det praktiske arbeidet. Dette krever høy faglig kompetanse.

Her følger noen beskrivelser av yrker innenfor Byggteknikk:

Tømrer - Bygging og montering av trekonstruksjoner
Tømreren har kunnskap om og bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger (“skjelettet” i et bygg), bygger gulv og tak, monterer panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter.

Betongfagarbeider - Konstruksjoner i betong
Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Forskaling (bygging av støpeformer), armering og støpning av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter.

Murer - Murverk, bad, dusjanlegg og svømmebassenger
Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår også i faget. Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler.

Stillasbygger - Stillaser og sikkerhet i høyden
Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden og sørger for sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette er et ansvarsfullt arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, og stillasbyggeren må kunne beregne krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert enkelt arbeid. Arbeidsplassene finnes både på land og på oljeinstallasjoner.


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 5. november 2019.