Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge?

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av.

Hvis du er glad i å bruke hendene, kreativ, sette spor etter deg, bygge, kanskje jobbe ute eller i en maskin, kan dette være en utdanning for deg. 

Dette kan du bli 

• vei- og anleggfagarbeider eller asfaltør
• banemontør eller anleggmaskinfører
• maler, murer, tømrer, betongarbeider eller rørlegger
• stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
• trevaresnekker eller glassfagarbeider

På vår skole tilbyr vi:
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk


Publisert 1. oktober 2013, oppdatert 5. oktober 2013.