Kombinasjonsklasse

For elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr vi opplæring hvor eleven kan fullføre eller forbedre karakterer fra grunnskolen og få en innføring i fellesfag fra videregående skole.

Etter et år med å fullføre eller forbedre karakterer fra grunnskolen, kan elevene enten gå et år med innføring i fellesfag fra videregående skole eller begynne på et ordinært vg1-løp.

Elever som trenger og/eller ønsker å bedre språk- og fagferdigheter anbefales å ta et år med innføring i fellesfag fra videregående skole etter året med å fullføre eller forbedre karakterer fra grunnskolen.

Elev har ikke fullført grunnskole, eller ønsker å forbedre karakterer og språkferdigheter fra grunnskolen:

År 1 År 2 År 3
Kombinasjonsklasse med å fullføre eller forbedre karakterer fra grunnskolen Kombinasjonsklasse med innføring i fellesfag fra videregående skole Ordinært Vg1-løp                    
Kombinasjonsklasse med å fullføre eller forbedre karakterer fra grunnskolen. Ordinært Vg1-løp  

 

Elev har fullført grunnskolen, med tilfredsstillende karakterer, og har tilstrekkelige språkferdigheter fra grunnskolen:

År 1 År 2 År 3
Kombinasjonsklasse med innføring i fellesfag fra videregående skole Ordinært Vg1-løp                     Ordinært Vg2-løp                    Et år med innføring i fellesfag fra videregående skole vil legge vekt på språklæring som en forberedelse til et vg1-løp, enten de velger å gå et studieforberedende, studiespesialiserende eller yrkesfaglig utdanningsløp.

Elever som skal fullføre grunnskolen, eller ønsker å forbedre karakterer fra grunnskolen, vil få vurdering med karakterer, mens elever som går innføring i fellesfag fra videregående skole vil få vurderinger uten karakterer. 

Elevene vil i løpet av skoleåret møte ulike opplæringsarenaer, også utenfor skolen. Som for eksempel turer i lokalsamfunnet og besøk på museer. 

Hvorfor ta et ekstra år?

  • Først og fremst er opplæringstilbudet en investering i egen utdanning og språkopplæring
  • Får et bedre grunnlag for å forstå fagenes innhold
  • Øker muligheten for å bestå og fullføre et ordinært utdanningsprogram
  • Får mulighet til å bli kjent med videregående opplæring sin struktur, fagene og reglene som gjelder
  • De som fullfører skoleåret med innføring i fag fra videregående skole, får fem ekstra poeng. Betingelsen er at elevene søker på vg1 i forlengelse av det forberedende kurset. For å få fullført, må man ha høy tilstedeværelse. Stort fravær kan føre til at man mister disse poengene
  • Skoleåret med innføring i fag fra videregående skole regnes som et år null, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring 

Inntak og søknad

  • Tilbudet er for elever med ungdomsrett fra grunnskolen. Se også kravene i opplæringsloven for inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklige (jfr § 6-10)
  • Rådgiver på ungdomsskolen kan veilede deg dersom du er usikker på om du er i målgruppa
  • Søknadsfristen er 1. februar. Elevene søker på eget vedleggsskjema (B3-skjema) ogtas inn på bakgrunn av individuell vurdering. Du vil derfor bli innkalt til en samtale med skolen i løpet av våren. 

Elever, foresatte og rådgivere i ungdomsskolen kan ta kontakt med Hønefoss videregående skole for mer informasjon eller for å avtale besøk i klassen.


Publisert 5. oktober 2013, oppdatert 6. november 2019.