Allmennfaglig opplæring for minoritetsspråklige - Innføringsklassen

For elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr vi et år med fokus på språkopplæring.

Tilbudet er til de elevene som har kort botid i Norge og anser at de har for lite norskkunnskaper til å gjennomføre et ordinært Vg1-løp. I utgangspunktet gjelder dette elever som har kommet til landet i ungdomsskolealder.

I tillegg til språkopplæring, vil elevene jobbe med fellesfag som de vil møte på et vanlig Vg1-løp, enten de velger å gå et studieforberedende eller et yrkesforberedende utdanningsprogram. Elevene jobber blant annet mye med begreper innenfor de aktuelle fagene. Det blir ikke gitt tallkarakterer i fagene, men elevene får underveisvurdering i form av skriftlige og muntlige tilbakemeldinger.

Elevene vil i løpet av skoleåret møte ulike opplæringsarenaer, også utenfor skolen. Som for eksempel turer i lokalsamfunnet og besøk på museer. 

Hvorfor ta et ekstra år?

 • Først og fremst er året en investering i egen utdanning og språkopplæring
 • Får et bedre grunnlag for å forstå fagenes innhold
 • Øker muligheten for å bestå og fullføre et ordinært utdanningsprogram
 • Får mulighet til å bli kjent med videregående opplæring sin struktur, fagene og reglene som gjelder
 • De som fullfører skoleåret, får 5 ekstra poeng. Betingelsen er at elevene søker på vg1 i forlengelse av det forberedende kurset. For å få fullført, må man ikke ha for stort fravær. Stort fravær kan føre til at man mister disse poengene.
 • Skoleåret regnes som et år 0, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring

Inntak og søknad 

 • Tilbudet er for elever med ungdomsrett fra grunnskolen. Se også kravene i opplæringsloven for inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklige (jfr § 6-10)
 • Rådgiver på ungdomsskolen kan veilede deg dersom du er usikker på om du er i målgruppa
 • Søknadsfristen er 1. februar. Elevene søker på eget vedleggsskjema (B3-skjema) og
  tas inn på bakgrunn av individuell vurdering. Du vil derfor bli innkalt til en samtale med skolen i løpet av våren.

Elever, foresatte og rådgivere i ungdomsskolen kan ta kontakt med Hønefoss vgs for mer informasjon eller for å avtale besøk i klassen.


Publisert 5. oktober 2013, oppdatert 12. november 2018.