Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
David.Maximil...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser