Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
lektor m opprykk
Telefon
E-post
mette.j...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser