Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike Folkehøgskole
Kontor
Ringerike folkehøyskole
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
knut.k...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser