Elevrådet

Elevrådet hos oss er bygget opp med én tillitselev pr klasse og én hovedtillitselev pr område (fem områder). De hovedtillitsvalgte pluss elevrådsleder og elevrådsnestleder utgjør Elevrådsstyret. Valg av leder og nestleder foregår i to separate valg når Elevråd (alle tillitselever ved skolen) møtes i begynnelsen av september.

Skolen understreker viktigheten av at elevene i den enkelte klasse velger tillitselev som kan representere klassen på en god måte slik at vi kan få til et godt samarbeid og utøve elevdemokrati i praksis.

Elevrådsstyret disponerer kontor i første etasje mellom ekspedisjonen og den store trappa.


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 29. juni 2015.