Råd og utvalg

På skolen er det flere viktige råd og utvalg som er med på å styre skolehverdagen.

På vår skole har vi følgende råd og utvalg:

  • Arbeidsmiljøutvalg (består av ledelsen og representanter for de ansatte)
  • Elevråd (består av tillitselev pr klasse, møte 3-4 ganger pr år) 
  • Elevrådsstyret (består av leder, nestleder og en representant pr område)
  • Informasjons- og drøftingsmøte (består av rektor, kvalitetsleder og representanter for arbeidstakerorganisasjonene)
  • Skolemiljøutvalg (består av elever, lærere og rektor. Elevene har flertall)

Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. november 2017.