Viktige funksjoner ved skolen

Her følger en kort orientering om de viktigste funksjonene ved skolen.

Viktige funksjoner ved skolen 

De fleste elever og ansatte ved Hønefoss vgs holder til i Osloveien 17.  På Risesletta ligger filial der Yrkessjåførlinja holder til. Undervisningsavdelingen i Ringerike fengsel er også en filial under Hønefoss vgs.

Ekspedisjonen – Osloveien og Risesletta
Foruten vanlige ekspedisjonssaker håndteres sentralbord, arkiv, Lånekassa m.m. Ekspedisjonen finner du i første etasje. Bente Vartdal Bråten, Hanne Clausen, Kari Hjelmen, Ellen Rosø, Kathrine Ånneland og Siv Helen Kvam Wangen arbeider her.

Skoleledelsen
Skoleledelsen består av rektor Torunn Mathisen, utviklingsleder og rektors stedfortreder Geir Dahlberg, administrasjonsleder Anne-Mette Fagerås, tilretteleggingsleder Knut Olav Andersen (har også personalansvar for elevveiledere og rådgivere), samt leder for OPUS Ringerike Iver Engebretsen og fem områdeledere (se nedenfor).

Områdeledere
Skolen er delt inn i fem områder med hver sin leder:

Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, IKT Servicefag og Transportfag – områdeleder Knut Arve Skaalvik.
Design og håndverk/Studieforberedende Kunst, design og arktitektur og Medier og kommunikasjon
 – områdeleder Kjellrun Bø Johansson.
Fellesfag/Innføringslasse for minoritetsspråklige/Påbygg til studiekompetanse – områdeleder Torgrim Rian.
Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Studiespesialisering med hverdagslivstrening og Yrkesjåfør - områdeleder Dag Erik Sommerud.
Ringerike fengsel - områdeleder Linn Skjønnhaug Forbord.

Rådgiving/karriereveiledning

Lise Rørholt Sørnskog dekker Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Hverdagslivstrening, Påbygging til generell studiekompetanse, og Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige (kontor i andre etasje, vest). Olav Bråten dekker Elektrofag, Vg2 Transportfag, Vg2 Kjøretøy og Vg2 IKT-servicefag (kontor i tredje etasje, vest). Silje Lafton dekker Byggfag, Design og håndverk, Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi, Medier og kommunikasjon, og Kunst, design og arkitektur (kontor i andre etasje, øst). Ansvarlig for lærekandidater er Monica Bjørgeengen Paulsrud (kontor i tredje etasje, vest). Gry Helgerud er rådgiver i Ringerike fengsel.

Drift, renhold, IKT og bygging

Vår skolevaktmester er Morten Roen, David Chr Jørgensen er vå mann på IKT-avdelingen, de andre innen drift og IKT hører inn under Viken fylkes foretak. Renholdsavdelingen ledes av Anita Hagen Vist. Ved vår skole finner du driftspersonal i første etasje, vest). Renholdsspersonalet holder også til i første etasje, vest. IKT har kontor i første etasje ved trappa, det er dit du henvender deg hvis du har problemer med datamaskinen din.

Skolebibliotek

Skolebiblioteket ligger i andre etasje, vest. Biblioteket er åpent hver dag kl 0800 - 1530. Bibliotekar er Bodil Johansen. På biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsbøker, aviser, og tidsskrifter.

OPUS Ringerike
OPUS Ringerike er en avdeling av skolen som tilbyr utdanning, kurs, oppdragsundervisning, realkompetansevurdering, karriereveiledning og voksenopplæring. Senteret påtar seg oppdrag for så vel det offentlige som det private næringsliv. Leder for OPUS Ringerike Iver Engebretsen og konsulent Mari E Lunder har kontorer i første etasje, øst.

Helsetjeneste
Det er den kommunale helsetjenesten som har ansvaret for skolehelsetjenesten. På skolen treffes Helsesykepleier. Hun holder til i første etasje, øst. Hun tar imot elever i friminutter og kan besøkes etter avtale i undervisningstimer.

Helsestasjon for ungdom holder til i Vikenbygget, Storgt. 13. Tlf. 32 11 79 10 / 32 11 75 75.

Skolens helsesøster kan sammen med en lege tilby:

  • helseopplysning
  • noen å snakke med
  • legetjeneste
  • prevensjonsveiledning
  • drop-in
  • taushetsplikt
  • gratis

Skolehelsetjenesten skal være et forebyggende tiltak, ved akutt sykdom skal fastlege kontaktes. 

Dersom det blir nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med skader som oppstår på skolen, må elevene i første omgang betale dette selv, men de får refundert regningen ved å henvende seg til NAV. Vær oppmerksom på at ved besøk på Legevakten blir ikke hele beløpet refundert. Differansen må betales av eleven.

Pedagogisk/psykologisk rådgivingstjeneste (PP-tjenesten)
Tilholdssted: Hønefoss videregående skole
Alle elever i videregående skole har adgang til pedagogisk og psykologisk rådgivingstjeneste. PP-tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer på skolen eller personlige problemer. Dersom du trenger spesiell hjelp eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp utenom skolen, kan du henvende deg til PP-tjenesten. PP-tjenesten kan også formidle kontakt for deg med f.eks. helse- og sosialtjenesten, NAV, m.fl.

Oppfølgingstjenesten (OT)
Samme tilholdssted som PP-tjenesten.
All ungdom mellom 16-19 år som ikke søker videregående skoler, lar være å ta imot plass eller slutter i løpet av skoleåret, skal få tilbud om en form for oppfølging/opplæring.

Hvis du står i fare for å slutte skolen i løpet av skoleåret, er det viktig at OT får vite det for å gi deg det tilbud du har krav på. Våre rådgivere kan formidle kontakt med OT. Er du helt bestemt på å slutte, må du huske å fylle ut sluttmelding som også OT får kopi av. 


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 10. februar 2020.