Startsamtale

Hønefoss videregående skole inviterer hvert år alle elever til startsamtaler ved skolestart.

I år inviteres alle til startsamtaler 15. (kun Vg1 Helse- og oppvekstfag, ordinært løp) og 16. august . Samtalene kommer i tillegg til vanlig skolestart 19. august, og alle vil få tilsendt et brev (se bildet under) med tidspunkt for samtalen. For førsteårs elever i videregående skole er det viktig at også foresatte deltar.

Her er brevene som sendes ut om startsamtalene og skjemaene som vil bli brukt under samtalene (hhv Vg0/1 og Vg2/3):

Brev til førsteårs elever og foresatte

Brev til elever på videregående kurs

Samtalen tar utgangspunkt i et samtaleskjema:

Skjema for førsteårs elever og foresatte 
Skjema for videregående kurs  

Vel møtt!


Publisert 26. juni 2015, oppdatert 18. juni 2019.