Skolemiljø

Hønefoss videregående skole er veldig opptatt av at vi skal ha et godt skolemiljø. Godt miljø er en forutsetning for god læring.

Arbeid mot rus

Hønefoss videregående skole arbeider mot rusmisbruk blant ungdom. Ved mistanke om omsetning, bruk eller oppbevaring av rusmidler på skolen vil vi kunne be politiet foreta undersøkelser av elever og elevers eiendeler uten varsel.


Handlingsplan mot mobbing - KORTVERSJON 

Hva er mobbing?

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når episodene gjentas over tid. Hendelser som rammer en elev en enkelt gang, kan ha karakter av mobbing. 

Ved Hønefoss videregående skole gjelder dette: 

Din og min holdning er viktig
Å si fra og å bry seg når en medelev blir behandlet dårlig, er ikke sladring eller utidig innblanding i andres saker. Det er å ta ansvar, vise omsorg og være modig.

Ansvar for å melde ifra
Alle i skolesamfunnet har ansvar for å melde fra ved mobbing, krenkelser og vold. Les mer her.

Konsekvensene av å mobbe andre elever kan være

- nedsatt karakter i atferd
- skolen tar kontakt med foresatte
- atferden til mobberne offentliggjøres i klassen(e)
- mobber bytter klasse
- politianmeldelse
- bortvisning/utvisning

Her kan du lese hele Handlingsplanen mot mobbing.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 20. september 2019.