Praktiske opplysninger

Her finner du en liten gjennomgang av ulike praktiske opplysninger du har behov for ved skolestart.

Stipend / lån 

  • Alle elever i videregående skole får stipend til nødvendig utstyr i opplæringa. 
  • Elever som må bo borte under utdanninga, kan få bostipend.
  • Elever som har forsørgere med lav inntekt og formue, kan få stipend og lån. 

De fleste elever kan søke om stipend og evt lån på nett. Dette gjelder alle elever med ungdomsrett og opptak via VIGO. Det kan søkes umiddelbart etter at eleven har takket ja til skoleplassen via VIGO. Nettsøknaden finnes på www.vigo.no, har du søkt støtte før kan du søke via Dine sider på www.lanekassen.no

I noen tilfeller kan det skje at eleven får beskjed om å søke på papir (f eks når det er behov for ulike vedlegg). Du vil få papirblankett ved henvendelse i skolens ekspedisjon. Søkere må oppgi sitt eget bankkontonummer. Dersom dette er utelatt, vil søknadene bli returnert fra Lånekassa, og saksgangen blir forsinket. Stipend/lån blir fordelt på 10 månedlige utbetalinger, som vil bli overført til elevens bankkonto den 15. hver måned. I tillegg til informasjon på www.lanekassen.no kan ekspedisjonen gi rettledning og svar på eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden.      

Ved høyt fravær eller avslutning av enkeltfag bortfaller retten til stipend, og stipendet kan bli stanset eller omgjort til lån.  Skolen er pålagt å rapportere dette til Lånekassa. 

Busskort
Søknadsskjema fås ved henvendelse til busselskapet. Alle busskort skal ha bilde. For Buskerud-elever: For elever fra de fleste deler av fylket gjelder miljøkortordningen. Elevene kan kjøpe busskort som gjelder i hele Buskerud fylke på buss og tog ved skoleskyss og fritid. Pris fra ca kr 250 til kr 350 avhengig av busstilbudet i hjemkommunen. Miljøkortet gjelder ikke på Valdresekspressen. For elever fra andre deler av fylket (Krødsherad, Flå og Sigdal) gjelder ordningen med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km. Skjema for fri skyss fås på skolen. Skolen tar forbehold om at det kan bli endringer i ordningen.

For Opplands-elever: Her gjelder ordning med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km.

Lærebøker / skolemateriell
Det er gratis læremidler i videregående skole. Læremidler blir utlånt gjennom skolen. 

Elevene kan søke om utstyrsstipend fra Statens lånekasse. En må påregne noen utgifter til utstyr som brukes i undervisningen, f eks maten på Restaurant- og matfag, arbeidstøy, verneutstyr og eget verktøy på en rekke programområder. Det du må skaffe deg får du oppgitt ved skolestart, noe kjøper du inn du sjøl, noe bestiller skolen og du betaler. 

Hver elev får ved skolestart tildelt en konto og kopikode med kr 100,- som kan brukes til utskrifter og kopiering. Prisen pr ark (både utskrift og kopi) er kr 1,- for svart/hvitt og kr 3,- for farger, skanning er gratis. Dersom eleven bruker opp de første 100 kronene kan kontoen fylles ved å henvende seg til IKT-avdelingen og deretter betale inn korrekt sum med bankkort i ekspedisjonen. 

Ekskursjoner og aktivitetsdager
Inntil to felles faglig ekskursjonsdag for klassen/trinnet er gratis. Eventuelle andre faglige ekskursjoner må klassen finansiere sjøl ved inntjening. Du kan lese mer om ekskursjoner her.

Skader på skolens maskiner og utstyr
Den enkelte elev har ansvar for å følge reglene for bruk av maskiner og utstyr. Mye av utstyret er kostbart og kan skades ved feil bruk.  Det kan medføre erstatningsplikt for elevene dersom skader oppstår som følge av skjødesløshet o.l.

Verdisaker
Skolen er ikke ansvarlig for bøker, klær, mobiltelefoner, datamaskiner, penger eller andre verdisaker som elevene har med seg til skolen eller som de legger igjen der – selv om verdisakene er plassert i låste skap. Hver elev får tildelt låsbart skap. Eleven er sjøl ansvarlig for å skaffe seg hengelås av god kvalitet. Skolen anbefaler kodelås, og vil ved skolestart tilby kjøp av slike for de som ønsker det. 

Kantine og sositale soner
Kantina er åpen hver skoledag. Der selges diverse retter og drikke, mm. Trivsel i kantina og sosiale soner avhenger i stor grad av elevene sjøl. Vi setter derfor stor pris på at alle rydder etter seg og bidrar til å holde en hyggelig atmosfære.både i kantina og skolens andre sosiale soner.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 18. juni 2019.