Kontaktlærer og basisgrupper

Mål

 • å gi den enkelte elev faglig og sosial støtte i forhold til evner og behov
 • utvikle godt læringsmiljø og fellesholdninger i basisgrupper og klasser

Sammensetning

 • hver kontaktlærer har ansvar for ca 15 elever

Oppgaver for kontaktlærer

 • følge opp eleven faglig og sosialt
 • motivere og følge opp/veilede eleven til gode arbeidsvaner og læringsmåter
 • trene eleven til å arbeide mot sine læringsmål ved god bruk av egen arbeidsplan og veiledning
 • gjennomføre elevsamtaler
 • følge opp fravær samt ordens- og atferdsanmerkninger for den enkelte elev
 • kontakt med foresatte
 • følge opp utlånsordningen for lærebøker og datamaskin

Basisgruppemøtet

Innhold i møtet kan være:

 • planlegging av uka - «fra planer for fagene til elevens egen arbeidsplan»
 • drøfte arbeidsmåter og tiltak for å nå målene i planen
 • vurdering av uka som gikk
 • oppfølging av elever som ønsker støtte i fag eller som bruker forholdsmessig liten tid på enkelte fag
 • langtidsplanlegging og praktiske beskjeder
 • samtale om trivselsregler, dataregler og det sosiale miljøet
 • konflikthåndtering
 • individuelle samtaler med elevene

Oversikt over hvem som er lærere i hvilke klasser, samt klassenes og lærernes timeplaner finner du her


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 6. juli 2018.