Læremidler og IKT

Her finner du infomasjon om læremidler og IKT i videregående opplæring.

Gratis læremidler i videregående skole

Det er gratis læremidler i videregående skole. Lærebøker lånes ut av skolen. En del annet utstyr må kjøpes inn ved bruk av stipend. Elevene kan søke om utstyrsstipend fra Statens lånekasse.

Bærbar datamaskin for alle elever

Mot en egenandel tilsvarende minste stipendsats i året får du låne en bærbar datamaskin som du overtar gratis etter tre år (eller kjøper ut etter faste takster hvis du slutter før). Buskerud fylke har også en ordning med BYOD (Bring your own device) og gir her nærmere opplysninger av hvordan den ordningen fungerer. Buskerud fylke gir også ut et eget hefte der du finner informasjon om de ulike dataprogrammene som er i bruk i fylket, om elev-pc-ordningen og fylkets pc-reglement. Heftet finner du på Buskerud fylkes nettsider. Vi ber alle elever og foresatte lese gjennom heftet nøye og levere underskriftsarket (deles ut av kontaktlærer) innen fastsatt frist.

Vi gjør spesielt oppmerksom på elev/foresattes erstatningsansvar ved skader/tyveri på maskinen, samt at maskinen kun skal brukes til skoleformål (se pc-avtalen).

Her har vi skrevet litt mer om disse ordningene.
 

Fravær og karakterer på data

Alle elever skal følge med på fraværsføring, anmerkninger og karakterer i systemene SkoleArena og itslearning. I itslearning legges også ut undervisningsplaner, gjøremål, arbeidsoppgaver mm.

Karakterer kunngjøres på SkoleArena.

Foresatte kan (via elevens innlogging) følge med i de samme systemene.

Hønefoss vgs har som fast rutine at vi ukentlig sender oppdatering til foresatte (kun til de som oppgir sin epostadresse til skolen) av fraværet til elever under 18 år via epost.

Varsel om fare for Ikke vurdering pga fravær sendes elektronisk så snart fraværet når en viss prosent. Mer om fraværsgrenser, osv finner du på bfk.no.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 18. juni 2019.