Informasjonsflyt

Her får du en kort redegjørelse for hvordan vi ser for oss informasjonsflyten på skolen.

Den viktigste informasjonskanalen mellom elevene og skolen er elevens kontaktlærer og faglærerne.

Her følger en liten oversikt over andre informasjonskanaler vi bruker.

Intern informasjon til elever ligger på skolens læringsplattform itslearning og blir oppdatert fortløpende i løpet av året i 'Hovs Elevers Infofag. Vi forventer at alle er inne på læringsplattformen hver arbeidsdag.

Intern informasjon til ansatte legges i skolens enhetsrom og Yammer i Office365. Vi forventer at alle ansatte sjekker Office365, mail og itslearning hver arbeidsdag.

Her på skolens hjemmeside (www.honefoss.vgs.no) ligger informasjon som er mer retta mot eksterne (f eks foresatte, potensielle søkere, samarbeidspartnere, medier og andre), men bør også være nyttig både for elever og ansatte. 

Vi har egen Facebook-side. Vi håper ansatte og elever følger siden for enkelt og raskt å få informasjon om det som skjer ved skolen vår, hva som rører seg i skoleverdenen og annet. Vi håper også på dialog via denne sida.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 18. juni 2019.