Informasjon fra Lånekassen

På Lånekassens nettsider finner du nyttig informasjon om stipend og lån.

Elever med ungdomsrett kan søke om stipend fra Lånekassen når de har opptak, og takket ja til skoleplassen. 

Utstyrsstipend til alle: bostipend og grunnstipend ved behov

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, som skal gå til utstyr elevene trenger i opplæringen. Det er ulike utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar. Beløpene kan justeres pr år.
  • Elever kan også ha rett til bostipend på inntil 4 517 kroner i måneden hvis de må bo borte fra foreldrene sine.  • Elever fra familier med svak økonomi kan ha rett til grunnstipend opptil 3282 kroner i måneden. Dersom eleven ønsker å søke om grunnstipend, må hun krysse av for dette i søknaden.  

Foreldre må signere for stipend til elever under 18 år 

  • For at foreldre skal kunne få svar på søknaden om stipend digitalt og signere avtalen raskere, bør de opprette en digital postkasse før eleven søker om stipend. 
  • De kan velge mellom Digipost eller e-Boks på norge.no.

Les om støtte til videregående opplæring

Informasjonsmateriell for elever i videregående opplæring

Dersom elevene har spørsmål om saken sin, er det alltid lurt at de sjekker Dine sider. På Dine sider på lanekassen.no kan eleven:

  • søke om støtte,
  • følge status i saken sin,
  • få svar på søknaden sin.

Publisert 16. august 2018, oppdatert 19. august 2019.