Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Resultater fra undersøkelsen vil bli lagt ut her så snart de foreligger.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. november 2017.