Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten hvert skoleår for alle elever i videregående opplæring i Norge.

Våre elever gjennomfører undersøkelsen i begynnelsen av november hvert år.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 18. juni 2019.