Ungdata 2020

Ungdata 2020 er en spørreundersøkelse som tilbys alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Norge.

Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Viken fylkeskommune deltar i undersøkelsen og Hønefoss videregående skole gjennomfører Ungdata-undersøkelsen 5.-13. mars 2020. I den forbindelse er det utarbeidet et informasjonsskriv til foresatte.

For å få et best mulig bilde av hvordan ungdommene i lokalmiljøet har det, oppfordrer vi alle til å delta.


Publisert 10. februar 2020, oppdatert 8. mars 2020.