Skolestart august 2019

Vi ber alle som skal gå på Hønefoss vgs skoleåret 2019/2020 om å merke seg følgende datoer:

Torsdag 15. august vil det være startsamtaler for en del elever med foresatte som skal begynne på Vg1 Helse- og oppvekstfag, ordinært løp. (Innkalling med tidspunkt for den enkelte kommer pr brev i august.) Det vil være gratis parkering (uten at du behøver å registrere kjøretøyet) denne dagen.

Fredag 16. august. Denne dagen foregår det startsamtaler for alle elever. Det er viktig at også foresatte for elever på Vg0 og Vg1 deltar (innkalling med tidspunkt for den enkelte kommer pr brev i august). I tillegg til startsamtaler vil det bl a være utdeling av lærebøker, mulighet for å kjøpe lås til bokskap (husk bankkort), tildeling av bokskap. Hver elev må derfor regne med å bruke 1-2 timer på skolen denne dagen. For elever som fortsetter i samme løp som de gikk i året før (Vg2 KDA, MK, Vg3 DS, KDA, MK, Vg2 Vg3 Vg4 HO 4-årig løp) kan en også regne med tilnærma full skoledag, kontaktlærer skal ha gjort avtale med sine elever før skoleslutt juni 2019. Det vil være anledning til å parkere (uten at du behøver å registrere kjøretøyet) på skolens parkeringsplass denne dagen.

Du kan lese mer om Startsamtale her.

Mandag 19. august kl 0820: Alle elever som skal starte på Vg0 og Vg1 møter.
Mandag 19. august kl 0900: Alle elever som skal starte på Vg2 og Vg3 møter.
Mandag 19. august: Alle elever som fortsetter på Vg2 KDA, MK, Vg3 DS, KDA og MK, Vg2, Vg3 og Vg4 HO 4-årig løp møter til avtalt tid.

NB! Merk at skolens parkeringsplass kun er forbeholdt gjester og ansatte i skoletida!

Alle klasser har første økt sammen med sin(e) kontaktlærer(e), fom. andre økt gjelder timeplan.

Voksenopplæring og Yrkessjåfør starter opp etter nærmere avtale.

Vi anbefaler alle som skal starte ved skolen vår å gå inn på Ny på skolen, der finner dere mye nyttig informasjon.

Vel møtt til et nytt skoleår! :-)


Publisert 11. juni 2019, oppdatert 8. mars 2020.