Klasser tilbake på skolen - Eksamen avlyst

Fysisk skole starter opp igjen fra uke 18 for noen klasser. Alle eksamener er avlyst for ordinære elever.

Regjeringen har bestemt at det er mulig å ha undervisning på skolen for yrkesfaglige Vg2-klasser som skal ut i lære, der det er nødvendig på grunn av verksted og utstyr.

Regjeringen har også bestemt at alle eksamener for ordninære elever avlyses,  her er Viken fylkeskommunes informasjon om dette. Privatisteksamen skal gjennomføres.

Klasser tilbake på skolen
De klassene det gjelder vil få informasjon om oppmøte, osv. (Det er ikke slik at alle klasser starter samme dag eller er her på de samme tidspunktene.) Det vil fortsatt være digital undervisning for gjeldende klasser i de fagene og læreplanmålene som ikke har behov for skolens verksteder og/eller utstyr.

Alle andre klasser skal fortsette med digital undervisning fullt ut inntil vi får annen beskjed fra Regjeringen.

Eksamen avlyst
Alle eksamener er avlyst våren 2020 for ordinære elever, kun privatisteksamen gjennomføres. Dette betyr at standpunktkarakterer blir enda viktigere for elevene, og dermed viktig at den enkelte elev sørger for at faglærerne har nok vurderingsgrunnlag til å sette standpunktkarakterer.

Skolen legger ut mer informasjon dersom Regjeringen åpner opp for at flere klasser/elever kan komme tilbake til skolen.


Publisert 22. april 2020, oppdatert 29. mai 2020.