Korona: Digital undervisning også etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også etter påske.

Oppdatert 17.4.20: Regjeringen har bestemt at videregående skole fortsetter med digital undervisning i tida framover, men at Vg2 og Vg3 yrkesfaglige programområder kan komme tilbake på skolen der det er nødvendig mtp utstyr og verksteder etter 27. april. Det vil komme retningslinjer 21. april fra Regjeringen, og skolen vil deretter sette opp en plan for hvilke klasser som skal tilbake og i hvor stor grad.

---------------------------------------------------------

Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir. 

Siden 12. mars har Viken fylkeskommune gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever. Samme dag kom meldingen fra regjeringen om at landets skoler og barnehager ble stengt, og elever og ansatte har de siste tre ukene i all hovedsak jobbet hjemmefra.  

For Viken fylkeskommunes del er det allerede nå klart at disse tiltakene videreføres også den første tiden etter påskeferien.   
– Vi fortsetter som nå, ikke minst fordi både skolene og kollektivselskapene vil trenge tid til å planlegge og forberede seg på en måte som ivaretar hensynet til smittevern dersom det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Hvordan det blir videre utover våren er for tidlig å si noe om nå. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske.
- Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker fylkesrådslederen.

------------------------------------------------

Denne informasjonen er sendt ut via SMS til alle elever, foresatte og ansatte fredag 3. april 2020:

Fredag 3. april kom melding fra Viken fylkeskommune om at det blir digital opplæring i videregående skole også uka etter påske (uke 16), dvs til og med fredag 17.april.

Vi vet per i dag ikke hva som skjer etter uke 16. Veien videre avhenger av hva nasjonale myndigheter bestemmer og hvilke tiltak de og Viken fylkeskommune legger fram 8. april.

Rektor Torunn Mathisen og hele lederteamet ønsker alle elever og ansatte en meget velfortjent påskeferie!


Publisert 3. april 2020, oppdatert 29. mai 2020.