Hvilke klasser skal tilbake?

Oppstart for enkelte klasser i yrkesfag fra mandag 27. april.

Fra mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på Vg2 yrkesfag og Vg3 Yrkessjåfør.

Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen. 

Klassene som skal tilbake for å få praktisk opplæring i yrkesfaglige programfag kommer til å starte på ulike datoer. Alle elever blir informert av sin kontaktlærer om når de skal møte på skolen for første gang.

Disse klassene skal tilbake:
Vg2 Elenergi (2ELA og 2ELB), 
Vg2 Frisør (2FRA),
Vg2 Helsearbeiderfag (2HFA og 6HFA)
Vg2 IKT Servicefag (2IKA),
Vg2 Industriteknologi (2ITA),
Vg2 Klima, energi og miljø (2KEA), 
Vg2 Kjøretøy (2KJA), 
Vg2 Kokk- og servitørfag (2KSA)
Vg2 Transport og logistikk (2TRA) og
Studiespesialiserende med hverdagslivstrening (1AOA).

Parkering på skolens parkeringsplass vil være tillatt for alle, i første omgang ut mai.

Vi gjør oppmerksom på at organiseringen av opplæringen vil foregå på ulike måter pga smittevernshensyn. Det kan bety at kun deler av klasser er på skolen på samme tid eller at noen av elevene fortsetter i praksis ute i bedrift, mens andre i samme klasser får opplæringen på skolen, for eksempel.

Vg2 Byggteknikk og Helsearbeiderfag 4-årig løp fortsetter sin praktiske opplæring ute i bedrift.

Du kan lese mer på Viken fylkeskommunes hjemmeside.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 29. mai 2020.