Hønefoss vgs pilotskole i NDLA

Vi har gleden av å meddele at skolen vår har blitt pilotskole for Nasjonal Digital Læringsarena!

For skoleåret 2019-2020 har skolen blitt én av seks skoler i Norge som NDLA skal samarbeide tett med.

Hvorfor Hønefoss videregående skole?
Jo, fordi vi satser på å utnytte digitale ressurser for å oppnå pedagogiske gevinster og veldig mange av våre lærere meldte sin interesse når NDLA utlyste pilotskoleprosjektet.

Les mer om skolepilotprosjektet, og om hva NDLA er.

Vi ser fram til et spennende samarbeid som vil være med på å gjøre læringsarbeidet for våre elever og lærere enda bedre, samtidig som vi kan være med og gjøre NDLAs læringsressurser enda bedre!


Publisert 20. juni 2019, oppdatert 8. mars 2020.