En hilsen fra rektor til elevene 27. mars

Kjære alle elever, jeg vil gjerne si noen ord til dere i den situasjonen vi er i.Aller først. Vi er stolte over det dere som elever får til sammen med lærerne deres og de andre voksne som er rundt dere i denne spesielle situasjonen vi er inne i. 

Vi vet også at foresatte og hjemmet bidrar med god støtte til læring i disse tider, det setter vi stor pris på.  Vi har nå lagt bak oss to uker som har vært helt annerledes for oss alle, en situasjon som ingen av oss har stått i før.  Skolehverdagen har blitt snudd helt opp ned for dere og også for lærerne og andre ansatte ved skolen.   

Fredag 13. mars ble opplæringen flyttet over fra opplæringsarenaer her på skolen til digitale opplæringsarenaer hjemme.  Denne overgangen har gått over all forventning. Vi får tilbakemelding fra lærere og kontaktlærere at dette går veldig bra for veldig mange av dere. Vi ser at overgangen har gitt bratt læringskurve både for dere og for oss.  Dere gjør deres aller beste, leverer oppgaver når dere skal i itslearning, OneNote Classroom (eller andre steder), chatter med lærerne dere på ulike digitale plattformer, tatt i bruk Teams og møter lærerne deres til avtalte tidspunkt på videokonferanser, og mange av dere avtaler digitale møter med hverandre. Kontaktlærerne gjennomfører møter på Teams der dere møtes ansikt til ansikt. 

Dere viser stor evne til kreativitet i samarbeid med lærerne deres. Vi er imponert over hvordan dere tilpasser dere denne situasjon. Dette er det mye læring som vi må ta med oss inn i den fysiske skolen når vi er tilbake igjen. Noen av dere er også så heldige at dere får en litt mer variert hverdag ved at dere får være ute i praksis i YFF fram til påske.   

Det er viktig å vise raushet overfor hverandre i disse tider. Det vil derfor være bra om elever og lærere sammen finner gode måter å jobbe på med passe mengde arbeidsstoff i de enkelte fag. Dialogen mellom elever og lærere er viktig for et godt læringsutbytte.  Det er viktig at dere sier fra hvis det blir for mye eller for lite arbeidsstoff.  

Denne uka kom det melding fra Kunnskapsminister Guri Melby om at skriftlig eksamen for elever avlyses. Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen samt privatisteksamen vil Utdanningsdirektoratet komme tilbake til. Det er viktig at dere elever sørger for at lærerne deres får vurdert dere, standpunktkarakteren vil telle mye i år

Vi vet også et at i disse tider med uro og usikkerhet, der vi alle må være mer hjemme og mindre sammen med venner på sosiale arenaer, at det kan oppleves vanskelig for mange.  Hvis du trenger noen andre å snakke med enn faglærer og kontaktlærer er rådgivere og helsesykepleier der for deg.  Det er bare å ta kontakt. 

Det er foreløpig sånn at ordningen med opplæring på digitale flater varer fram til 13. april. Det er ei uke med digital skole igjen før dere tar påskeferie. Statsminister Erna Solberg vil komme med en ny redegjørelse om eventuell videreføring av tiltak onsdag 8. april. Vi følger godt med og vi vil holde dere oppdatert om saken.  

Vi ønsker dere lykke til med neste ukes skolearbeid. Jeg hørere at mange av dere savner skolen. Vi savner dere og vi gleder oss til å se dere igjen på skolen. Arbeidsdagen er ikke den samme uten dere! 

med hilsen
rektor Torunn Mathisen


Publisert 27. mars 2020, oppdatert 29. mai 2020.