Elevundersøkelsen 2019

Alle videregående skoler i Norge gjennomfører Udirs Elevundersøkelse.

Hos oss gjennomføres undersøkelsen i første halvdel av november.

Her kan du lese mer om Elevundersøkelsen.

Her er skrivet Utdanningsdirektoratet (Udir) har laga til foresatte.

Her er skrivet Udir har laga til elevene.

Vi håper så mange som mulig gjennomfører undersøkelsen og svarer oppriktig slik at vi får et godt grunnlag i vårt videre utviklingsarbeid.

Det er kun de ordinære klassene som skal gjennomføre undersøkelsen. Alle andre dekkes av andre typer undersøkelser f eks for voksenopplæring, lærlinger og kombinasjonsklasser.


Publisert 21. oktober 2019, oppdatert 8. mars 2020.