Vg2 Industriteknologi på bedriftsbesøk

2ITA har besøkt Raufoss Industripark.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Klassen var hos Kongsberg Automotive som driver med bremserørskoblinger til busser og lastebiler, samt Hexagon Ragasco som lager propanbeholdere i kompositt.

Dette var en spennende dag med info fra opplæringskontoret og omvisning i parken med besøk i de overnevnte bedrifter.Opplæringskontoret på Raufoss trenger ca. 40 lærlinger inne på Næringsparken og ønsker også elever fra 2ITApå utplassering. Det er altså et veldig behov for elevene våre og deres kunnskap. 

Tekst og bilde: Tom Trelease


Publisert 8. januar 2019, oppdatert 14. juni 2019.