Skolestart august 2019

Vi ber alle som skal gå på Hønefoss vgs skoleåret 2019/2020 om å merke seg følgende datoer:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Torsdag 15. august vil det være startsamtaler for en del elever med foresatte som skal begynne på Vg1 Helse- og oppvekstfag, ordinært løp. (Innkalling med tidspunkt for den enkelte kommer pr brev i august.)

Skolestart er fredag 16. august. Denne dagen foregår det startsamtaler for alle elever. Det er viktig at også foresatte for elever på Vg0 og Vg1 deltar (innkalling med tidspunkt for den enkelte kommer pr brev i august). I tillegg til startsamtaler vil det bl a være utdeling av lærebøker, mulighet for å kjøpe lås til bokskap (husk bankkort), tildeling av bokskap. Hver elev må derfor regne med å bruke 1-2 timer på skolen denne dagen. For elever som fortsetter i samme klasse som de gikk i året før (Vg2 KDA, MK, Vg3 DS, KDA, MK) kan en også regne med tilnærma full skoledag.

Du kan lese mer om Startsamtale her.

Mandag 19. august kl 0820: Alle elever som skal starte på Vg0 og Vg1 møter.
Mandag 19. august kl 0900: Alle elever som skal starte på Vg2 og Vg3 møter.
Mandag 19. august: Alle elever som fortsetter på Vg2 KDA, MK, Vg3 DS, KDA og MK møter til avtalt tid.

Alle klasser har første økt sammen med sin(e) kontaktlærer(e), fom. andre økt gjelder timeplan.

Voksenopplæring, Yrkessjåfør og Helsearbeider 4-årig løp (2.-4. år) starter opp etter nærmere avtale.

Vel møtt til et nytt skoleår! :-)


Publisert 11. juni 2019, oppdatert 14. juni 2019.