Skolestart august 2018

Her følger informasjon om skolestart høsten 2018 for elever og ansatte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

For elevene:
Torsdag 16. og fredag 17. august er det startsamtaler for alle elever.
Mandag 20. august er det skolestart for alle.

Vel møtt!

For ansatte:
Mandag 13. august kl 10.00-1500 er det møte for Nytilsatte (egne innkallinger sendes).
Tirsdag 14. august - fredag 17. august er det planleggingsdager for alle lærere, foreløpig program:
Tirsdag 14. august
Kl 0830 Kaffe i kantina
Kl 0900 Felles info i Tyra
Kl 1030 Områdevis planlegging (forts etter lunsj)
Kl 1130 Felles lunsj
Kl 1600 Slutt
Onsdag 15. august
Kl 0815 Felles info i Tyra
Kl 1000 Områdevis/fagvis planlegging (ut dagen)
Torsdag 16. august
Kl 0815-1345 Overgangsmøter kombinert med samarbeidstid
Kl 1400 Startsamtaler med elever resten av dagen
Fredag 17. august
Hele dagen Startsamtaler med elever

Vel møtt alle sammen!


Publisert 6. juli 2018, oppdatert 24. oktober 2018.