Opphør av parkering for elever

Fra uke 7 2019 tar Q-Park over kontrollen av parkeringsplassen ved Hønefoss vgs.

Som tidligere varsla kommer Q-Park til å ta over administrasjon av BFKs parkeringsplass ved vår skole. Det er BFK Eiendom som har vedtatt dette og de kommer med følgende utttalelse:

"I forbindelse med bygginga av nye Ringerike videregående skole har elever og lærere fra Ringerike flytta undervisninga til paviljongen ved Hønefoss vgs.

- Det gjør at vi dessverre må foreta noen endringer når det gjelder hvem som kan bruke parkeringsplassen ved Hønefoss videregående skole, sier Elisabeth Vestergård, prosjektsjef i BFK Eiendom.

Parkeringsplassen blir fra uke 7 forbeholdt ansatte begge skoler, Hønefoss og Ringerike videregående skole.

- Det er begrensa kapasitet og da må vi prioritere at skolenes ansatte får bruke parkeringsplassen i arbeidstiden, sier Vestergård.

Det vil være gratis parkering for ansatte, men alle ansatte må fra før uke 7 registrere parkeringen sin i en app (evt web-side) fra Q-park for å unngå gebyr.

I helger, skolefri og etter arbeidstid (mellom kl 16 og 0700 neste dag) er parkeringsplassen åpen for alle.

Gjester til begge skolene må registrere seg på pad i ekspedisjonen på Hønefoss vgs, det er ikke lov for elever å registrere gjesteparkering - det vil være brudd på ordensreglementet.

Alle ansatte (og andre som jobber i lokalene på skolen vår og Ringerike vgs) vil få et SMS-varsel om at deres tlf nr har blitt registrert i Q-Park. Nærmere informasjon om hvordan ansatte skal forholde seg er gitt i egne inforkanaler.

Skolen beklager at elevene mister sine plasser, men ser ingen annen løsning og følger opp Buskerud fylkes avgjørelse.


Publisert 4. februar 2019, oppdatert 20. juni 2019.